Onderwijs en arbeidskansen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is RGF Staffing in 2023 gestart met RGF Connect GOALS, gericht op jongeren in Nederland die hun draai in de maatschappij nog niet hebben gevonden. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren in een sociaal isolement zitten en dat zelfs meer dan 50 procent zich onzeker voelt over de toekomst. Inmiddels heeft RGF Connect wereldwijd haar eerste jubileum gevierd en hebben alle Nederlandse jongeren succes behaald na hun deelname.

Deze problemen spelen echter niet alleen in Nederland, en daarom is RGF Staffing een partnership aangegaan met Globewise. Samen streven we ernaar om jongeren in ontwikkelingslanden toegang te geven tot essentiële educatieve middelen en carrièrekansen. Deze samenwerking is gebaseerd op de overtuiging dat het verstrekken van opleidingen en het faciliteren van arbeidsmogelijkheden sleutels zijn tot het doorbreken van de cyclus van armoede. Onze missie: Opportunities for life.

De pijlers van samenwerking

RGF Staffing zet zich in om mensen werkgelegenheid te bieden door werk en opleiding nauw met elkaar te verbinden. Globewise focust zich op het ondersteunen van onderwijs voor jongeren zodat zij uiteindelijk de stap naar de arbeidsmarkt kunnen maken. Hun gezamenlijke missie: zo veel mogelijk kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden een betere toekomst bieden door hen toegang tot onderwijs en vervolgens de arbeidsmarkt te geven. Deze pijlers zijn omgezet naar diverse projecten in Kenia en de Filipijnen.

Projecten met impact

Career Development Program in de Filipijnen: Dit programma, opgezet in de sloppenwijken van Manilla, biedt educatie en carrièreontwikkeling aan jongeren. RGF Staffing sponsort dit driejarige programma, waarbij het opbouwen van een netwerk van werkgevers, het geven van carrièreworkshops en het houden van job fairs centraal staan. Dankzij dit programma hebben al vele studenten, waaronder ook alle 24 vorig jaar afgestudeerden, een baan gevonden. Er zullen nog vele studenten volgen na het afronden van hun studie. Zij worden op dit moment tijdens hun opleiding begeleid met onder andere bewustwording, social en sollicitatie skills.

Vakonderwijs Curriculum in Kenia: Dit programma richt zich op schooluitvallers en omvat een drieledig traject: een oriëntatieworkshop, een 10-maanden durende vakopleiding en aansluitende baancoaching. Tot nu toe hebben 82 jongeren dit traject doorlopen, waarvan 89% succesvol een baan vond of een eigen bedrijf startte. Ook hier wordt de overige 11% nog verder begeleid in het vinden van een betaalde baan.

Youth Employability Skills Program in Kenia: Dit programma helpt afgestudeerden om de kloof tussen hun vaardigheden en de marktvraag te dichten. De training omvat intensieve cursussen in Engels, computervaardigheden, en andere essentiële werknemersvaardigheden. Tot dusver hebben 396 jongeren de training gevolgd, waarvan 84% een betaalde baan heeft gevonden. Dit percentage zal hoogstwaarschijnlijk nog toenemen omdat voor 147 alumni de 6 maanden follow-up coaching nog aan de gang is.

Vooruitzichten en impact

Deze projecten tonen aan dat gerichte hulp in onderwijs en carrièreontwikkeling concrete resultaten oplevert. Jongeren krijgen niet alleen toegang tot onderwijs, maar worden ook actief begeleid naar de arbeidsmarkt, waardoor ze een duurzame toekomst voor zichzelf en hun gemeenschappen kunnen opbouwen. RGF Staffing en Globewise blijven zich inzetten om hun impact verder uit te breiden, met als uiteindelijk doel mensen beter voor te bereiden op de uitdagingen van de moderne economie. Deze projecten bewijzen dat investeren in onderwijs en werkgelegenheid de meest effectieve manier is om sociale en economische groei te stimuleren. Wil je meer weten over Globewise, neem dan een kijkje op hun website.