RGF Staffing the Netherlands B.V.

P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere
Nederland

Klacht

Heb je een klacht of ben je niet tot een bevredigende oplossing gekomen met je contactpersoon? Dan kun je een klacht indienen via het digitale klachtenformulier.

Misstanden

Heb je het vermoeden of bewijs van een misstand die in strijd is met gedragsregels? Denk aan belangenverstrengeling, inbreuk op de mededingingswetgeving, omkoperij of fraude/diefstal. Dan vragen we je dat, gezien de aard van situatie, om dit  via het online formulier bij ons te melden.

Ongewenste omgangsvormen 

Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer? Denk aan discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of agressie. Maak hiervan een melding bij onze vertrouwenspersoon via dit formulier  

 

 


Stuur een bericht

Door het invullen van dit formulier ga je akkoord met het privacy statement.