Eind 2022 hebben de ABU en NBBU samen met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao voor uitzendkrachten 2023 gesloten. In deze cao zijn een aantal wijzigingen opgenomen.

Lees de wijzigingen in de Whitepaper