Heb je het vermoeden of bewijs dat er een misstand of onregelmatigheid heeft plaatsgevonden?  Bij een misstand hebben we het over een onrechtvaardige situatie of een wantoestand in relatie met de uitvoering van het werk, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Een onregelmatigheid is voor ons een onvolkomenheid of ongerechtigheid van algemene operationele of financiĆ«le aard die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van RGF Staffing en zodanig ernstig is dat deze buiten de reguliere werkprocessen valt en de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgt. Onze meldingsprocedure voor misstanden vind je hier.
In ons  privacy statement kun je nalezen hoe jouw gegevens worden verwerkt.