HEB JE HET VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND?

Heb je het vermoeden of bewijs dat er een misstand heeft plaatsgevonden die in strijd is met gedragsregels? Denk aan discriminatie, intimidatie, belangenverstrengeling, inbreuk op de mededingingswetgeving, omkoperij, fraude of diefstal. Dan vragen we je dit, gezien de aard van de situatie, via ​onderstaand formulier bij ons te melden. Jouw melding wordt dan door slechts één contactpersoon gelezen en behandeld en wordt er strikt vertrouwelijk met jouw melding omgegaan.

Wil je dat jouw melding anoniem wordt behandeld? *

 

In ons  privacy statement kun je nalezen hoe jouw gegevens worden verwerkt.